Svenska Skolan i Montreal

26 juli, 2009 - 15:41 -- Anonymous (ej verifierad)

Kompletterande svensk undervisning i utlandet erbjuds åt barn, minst sex år gamla, och ungdomar, högst 19 år gamla. Svenska skolan har även en förskola som tar emot barn som är 4 och 5 år.  Obs! Platserna i förskolan är begränsade.

Svenska ska vara ett levande språk i hemmet och åtminstone en av föräldrarna måste vara svensk medborgare. Undervisningen sker för närvarande varannan lördag under fyra timmar. Eleverna är indelade i grupper med hänsyn till ålder och förkunskaper i svenska språket. Svenska skolan är en jordnötsfri skola.

Skolan får bidrag av Skolverket men en kompletterande avgift tas ut på för närvarande 150 dollar per elev och termin.

Info

Vill Du komma i kontakt med Svenska skolan så mejla oss här. Svenska skolan kan hittas enligt kartan här nedan: