Klubbens historia

14 november, 2009 - 13:53 -- jeanette.lundstrom

Svenska Klubbens milstolpar

193?

Det fanns något som informellt kallades för "The Swedish Club" redan under krigsåren.

1952 - Formell start

1952 bildades Svenska Klubben formellt under namnet "The Swedish Women's Club", med Mrs. Mitchell sedermera som mångårig ordförande.

1958

Valborgsfesten, Svenska klubbens stora vårfest, startade 1958 i Electrolux lokaler som generöst ställdes till förfogande av företagets chef Orvar Lindström.

1975

Det stora problemet var den s.k. "tvåklubbsteorin" som slagit rot omkring 1975. Resultat: en exklusiv, välfungerande damklubb och en likaledes exklusiv, mindre effektiv herrklubb - en klubb för Montreals svenska affärsmän.

1980?

Tidningen Gult & Blått startar med 5 nummer per år.

1982 - Sammanslagning

Visserligen tog sammanslagningen några år - gamla traditioner dör sakta - men 1982 var det klippt och färdigt med Coco som första ordförande för den nya klubben med nyskrivna stadgar. Under Svenska Klubbens nya styrelse kom Svenske män och Svenska Kvinnor i Montreal underfund med - just det! - att de "gillade varandra", gärna ville vara tillsammans båda sidor gagn, glädje och vederkvickelse, vilket alltsedan dess har varit klubbens motto!