Gult & Blått

Gult & Blått, Svenska klubben i Montreals medlemstidning, utkommer med fyra nummer varje år. Ordinarie utgivningsdatum är den 15:e i följande månader: februari, maj, september och november.

Gult & Blått är som sagt medlemmarnas tidning. Därför har just du stora möjligheter att påverka innehållet i tidningen. Skriv något! Det behöver inte vara långt och märkvärdigt. Skicka in tidningsurklipp, roliga historier, restaurangtips, insändare, filmrecensioner, tips på webbsidor... alla bidrag är välkomna!

Material till tidningen ska vara redaktionen tillhanda senast den sista i månaden innan utgivning (d.v.s. 31 januari, 30 april, 31 augusti och 31 oktober). Redaktören förbehåller sig rätten att korta ner, alternativt redigera, inkomna bidrag.

Vill du annonsera?

Annonspriser
Annonser i Gult&Blått ska vara tidningen tillhanda senast sista materialdag för respektive nummer.

Annonsformat
Annonser tillsända tidningen skall helst vara i ett av följande format:
.pdf, .jpg, .tiff, .bmp, png. Annat format kan tas emot vid ren textannons.

Annonspriser
Följande priser gäller för ett införande. 

Sida Format Bredd mm Höjd mm Pris CAD/nr
1/1 Helsida 110 170 40 $
1/2 Liggande 110 83 25 $
1/2 Stående 53 170 25 $
1/3 Liggande 110 54 20 $
1/4 Stående 53 83 15 $

Betalning
Annonser betalas med check i förskott till Svenska klubben.

Rabatter
Rabatter för införande av annons i flera upplagor av tidningen.
Rabatten avgår från totalpriset.
2 upplagor -10 %
3 upplagor -15 %
4 upplagor -20 %