Forna styrelsemedlemmar

20 maj, 2013 - 15:04 -- calle.sarmento

Forna Styrelsen medlemmar

Fd Ordförande
Anna Schwerin
_________________

Fd Sekreterare
Viktor Nilsson
_________________

Fd Sekreterare
Viktor Nilsson
_________________

Fd Ledamöter
Calle Saramento​
Kristian Berg
Emma Dedorson
Yann Berthelot
Mikael Vannesjö
_________________

Fd Kassör
Gunnar Allinger
_________________
Fd 
Sekreterare
Jan Lundgren
__________________

Fd Medlemsregisteransvarig
Jennie Persé-Desbiens
___________________

Fd Kommunikationsansvarig
Jeanette Lundström
___________________

Fd Ledamot
Jenny Sundberg
____________________

Fd Ordförande.
Elisabeth Chartier