Styrelsen

Styrelsen planerar klubbens verksamhet och sammanträder cirka 8 gånger per år.

Kontakta oss gärna via e-post. Nedan presenterar vi våra styrelsemedlemmar:

 

 

Under arbete... Uppdatering kommer snart

 

Forna styrelsemedlemmar

Forna Styrelsen medlemmar

Fd Ordförande
Anna Schwerin
_________________

Fd Sekreterare
Viktor Nilsson
_________________

Fd Sekreterare
Viktor Nilsson
_________________

Fd Ledamöter
Calle Saramento​
Kristian Berg
Emma Dedorson
Yann Berthelot
Mikael Vannesjö
_________________

Fd Kassör
Gunnar Allinger
_________________
Fd 
Sekreterare
Jan Lundgren
__________________

Fd Medlemsregisteransvarig
Jennie Persé-Desbiens
___________________

Fd Kommunikationsansvarig
Jeanette Lundström
___________________

Fd Ledamot
Jenny Sundberg
____________________

Fd Ordförande.
Elisabeth Chartier